abonneren
article
Whitepapers

Hoe integreer je apps en sociale media in je les?

Het is de opdracht van het onderwijs om leerlingen voor te bereiden op het leven en werken in de maatschappij van nu en de toekomst. Dat digitale hulpmiddelen een leermedicijn zijn, is kortzichtig en staat een brede ontwikkeling in de weg. Voor het gemotiveerd, betrokken en effectief leren is veel meer nodig dan het inzetten van tablets alleen. Leerlingen kunnen succesvol zijn in het inrichten van hun eigen manier van leven en werken als ze over een breed palet aan kennis en vaardigheden beschikken zowel online als offline. Het vraagt dus om een nieuwe aanpak waarbij zowel digitale als niet-digitale middelen als leerhulpmiddelen worden ingezet. Innofun ontwikkelde de 6-stappen didactiek. Hier schreven we een whitepaper over.

Download de whitepaper hier
 

blog comments powered by Disqus