abonneren
article

Sociale media in het speciaal onderwijs

Het inspiratieboek ‘Sociale media op de basisschool’ verscheen in 2012 en ruim een jaar later werden 21 succesverhalen van leerkrachten gebundeld in het boek ‘Mediawijsheid op de basisschool’. Deze maand wordt door stichting Kennisnet het boek ‘Sociale media in het [voortgezet] speciaal onderwijs’ gelanceerd. Alle publicaties zijn onder redactie van Remco Pijpers samengesteld. “Dit laatste boek is een logisch vervolg op de eerste twee boeken. In het Speciaal Onderwijs gebeuren prachtige dingen met ict die het waard zijn om in de spotlights te zetten. Voor leerlingen met een beperking kan ict een doeltreffend middel zijn om zelfstandigheid en talenten te ontwikkelen. Leraren in het speciaal onderwijs zijn vakmensen die het verschil maken, zéker door inzet van ict. In 15 portretten komen collega’s aan het woord die het gebruik van ict in hun onderwijs aan kwetsbare leerlingen laten zien. De verhalen zullen ook collega’s in het regulier onderwijs inspireren”, aldus Pijpers. Als strategisch adviseur bij stichting Kennisnet houdt Pijpers zich bezig met het thema digitale geletterdheid, waartoe onder andere programmeren en mediawijsheid behoren.

VIVES heeft de primeur om als eerste kennis te nemen van het boek. Het boek valt op door een frisse vormgeving en leest makkelijk weg. De 15 verhalen uit de praktijk zijn heel verschillend en de diversiteit in het toepassen van sociale media is groot. Zo laat een leerkracht op een school voor slechthorende leerlingen zien hoe hij een Jeugdjournaal met zijn leerlingen maakt. Een leerkracht in Breda zet sociale media in om talenten van tieners met autisme te ontwikkelen door hen via Twitter te coachen en te begeleiden. Het portret van een juf uit Amsterdam, die de leefwereld van haar ernstig meervoudig beperkte leerlingen vergroot door inzet van digitale taalboekjes, onderstreept de creativiteit van leerkrachten in het speciaal onderwijs die altijd op zoek zijn naar het beste voor hun leerlingen. VIVES laat u alvast met twee portretten nader kennismaken: leraren Wilco Lukassen en Frits Meijer.


Wilco Lukassen

‘In het project Greenscreen plakken mijn zeer moeilijk lerende leerlingen een foto van zichzelf op een plaats waar ze normaal gesproken niet kunnen komen: zoals boven op de hoogste berg of op het podium bij de Toppers. De mooiste foto’s worden gepubliceerd op sociale media. Leerlingen krijgen meestal complimenten op hun creaties en ik zie dat dit hun zelfvertrouwen verhoogt’, aldus Wilco Lukassen docent op VSO De Toekomst te Ede. ‘Soms krijgt een leerling een negatieve reactie op een foto. Daarover ga je dan het gesprek aan. Was die reactie terecht? En wat kun je er tegen doen? Ga je terugschelden, haal je je schouders op of pareer je het met humor? Ook daar kun je een prima leerervaring van maken. Het creatief leren gebruiken van een tablet is voor mijn leerlingen belangrijk om hun vrije tijd in te kunnen vullen. Tijdens het vak vrijetijdsbesteding besteed ik hier aandacht aan en dit project is hiervan een voorbeeld”

foto: Rodney Kersten

Meer weten? Wilco op Twitter @meesterwilco   


Frits Meijer

In het project ‘Ga wijs @ppen’ oefenen leerlingen hoe ze kunnen reageren op Whatsapp berichten. Leraar Frits Meijer van VSO-ZML school De Maaskei te Heel licht toe: “Leerlingen met een verstandelijke beperking zijn net zo vaak actief op sociale media als leerlingen zonder beperking. Onderling contact dat in de klas moeizaam gaat blijkt online een stuk eenvoudiger. Maar dan komen de haken en ogen: berichten worden niet goed begrepen of veelal letterlijk geïnterpreteerd. Twee leerlingen hadden laatst ruzie en de een appte: ‘Lik mijn reet!’. De ander kwam helemaal overstuur bij mij en wilde dat niet want dat vond hij vies. Dan leg ik uit dat het een uitdrukking is en laat ik de twee leerlingen de kwestie ook uitpraten. We hebben speciale lessen in het gebruik van Whatsapp gemaakt. Zeer moeilijk lerende leerlingen hebben behoefte aan herhaling en aan duidelijke praktische informatie.  Dit project voorziet in die behoefte”

foto: Rodney Kersten

Meer weten? Frits op Twitter @mediaklikwijs


Op 27 november wordt het boek tijdens Hét Congres te Papendal officieel gelanceerd en daarna is het gratis te downloaden van kennisnet.nl. Het Landelijk Expertise Centrum Speciaal Onderwijs [LECSO] geeft het boek ook in papieren versie uit en iedere [voortgezet] speciaal onderwijs school kan een exemplaar ontvangen.    

blog comments powered by Disqus