abonneren
article
Recensies

Taalzee

 

Taalzee is een product van oefenweb.nl en het nieuwe zusje van de Rekentuin. Taalzee is een online oefen- en volgsysteem voor het vakgebied taal en net zoals de Rekentuin gebaseerd op het ‘game & train, track & teach’-principe.

De gedachte hierachter is dat leerlingen door middel van het spelen van eduware [game] specifieke vaardigheden kunnen oefenen [train]. Door het registreren [track] van antwoorden die leerlingen geven is het mogelijk een beeld te krijgen van individuele en groepsontwikkeling. Deze informatie kan door leraren gebruikt worden om feedback en instructie [teach] te geven op specifieke problemen. Taalzee maakt ook gebruik van het zogenaamde ‘elo rating systeem’ afkomstig uit de schaakwereld. Op basis van uitslagen van onderlinge schaakpartijen wordt de vaardigheid ingeschaald en wordt een nieuwe tegenstander gezocht.

In Taalzee speelt de leerling als het ware een ‘partij‘ tegen de taalopdracht. Bij winst [het juiste antwoord] wordt een moeilijkere opgave en bij verlies [een foutief antwoord] een iets makkelijkere opgave gepresenteerd. Zo wordt telkens het juiste niveau van de taalopdrachten volgens een adaptief algoritme aangeboden. Niet alleen wordt rekening gehouden met het al dan niet correct beantwoorden, maar ook met de tijd die de leerling nodig heeft voor het invoeren van het juiste antwoord.

Voor het domein Taal zijn elf verschillende spellen binnen het programma ontwikkeld en in totaal biedt Taalzee meer dan 20.000 opgaven voor het basis-, speciaal-, en voortgezet onderwijs. Alle antwoorden van een leerling worden in het programma geregistreerd en het resultatenoverzicht biedt voor de leerkracht een gedetailleerde feedback over de vorderingen van de leerlingen. Oefenweb.nl verzamelt alle resultaten van deelnemende scholen in een landelijke database en deze gegevens worden gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek om de taalontwikkeling en de typische taalfouten die kinderen maken te destilleren. Taalzee en Rekentuin zijn als webgebaseerde applicaties aan elkaar gekoppeld. Dit heeft voor de gebruikers de volgende voordelen:

•             Leerlingen hoeven maar één keer in te loggen om van Rekentuin of Taalzee gebruik te maken.

•             De Rekentuin-spelers zijn ook binnen Taalzee automatisch ingevoerd.

•             Het beheergedeelte van beide producten is met elkaar verbonden.

•             Nieuwe staffelprijzen voor de beide producten; gebruikers van Rekentuin en Taalzee betalen relatief minder per licentieprijs bij afname van meer licenties of een langere abonnementsperiode.

 

 

Ervaring

Op het moment van schrijven is Taalzee nog officieel niet gelanceerd. Ik bekijk de bèta-versie van het programma en log als gebruiker in op www.taalzee.nl. Ik verken de beschikbare spelen van de in totaal elf verschillende taaloefeningen:

 

1. Woordenschat: opgave bestaat uit een woord en vervolgens moet de juiste betekenis uit vijf alternatieve omschrijvingen worden gekozen.

2. Dictee: een woord wordt auditief aangeboden en de juiste spelwijze moet worden ingetypt.

3. Goed Gespeld?: er worden zes woorden aangeboden waarvan vijf verkeerd gespeld; het juist gespelde woord moet worden aangeklikt.

4. Flits: een woord wordt kort op het scherm gepresenteerd [ ‘geflitst ’] waarna het juist ingetypt dient te worden

5. Woordvormen: de juiste vorm van een bepaald woord moet in een korte zin worden ingevuld, zoals bijvoorbeeld de overtreffende trap of het juiste lidwoord.

6. Letterchaos: de letters van het begrip zijn door elkaar gehusseld en deze letters moeten in de juiste volgorde worden geplaatst.

7. Lezen: in deze oefenvorm wordt het technisch lezen geoefend. Een stukje tekst wordt gepresenteerd en de leerling moet de niet-bestaande woorden aanklikken.

8. Werkwoorden: het invullen van de juiste werkwoordsvorm in een zin. Verschillende soorten werkwoorden en vormen worden aangeboden zoals tegenwoordige- en verleden tijd, voltooid deelwoord en gebiedende wijs.

9. Spreekwoorden: in dit spel moet het juiste spreekwoord bij een betekenis worden gezocht of andersom.

10. Woord benoemen: het juiste woord of woordsoort moet gekozen worden uit verschillende alternatieven; woordsoorten zijn bijvoorbeeld zelfstandig naamwoord, werkwoord en vragend voornaamwoord.

11. Zinsontleding: woord uit een zin wordt gepresenteerd en het juiste zinsdeel of de zinsfunctie moet worden gekozen zoals bijvoorbeeld persoonsvorm, onderwerp en lijdend voorwerp.

 

De oefeningen zijn eenvoudig van opzet en leerlingen kunnen gemakkelijk direct zelfstandig aan de slag. Voldoende technische leesvaardigheid is bij alle oefeningen wel een vereiste. Bij het dictee worden de opgaven auditief aangeboden, bij alle andere oefeningen zullen woorden, zinnen en teksten vanaf het beeldscherm gelezen moeten worden. Sommige oefeningen zullen daarom voor dyslectische leerlingen minder geschikt zijn. Binnen Taalzee wordt niet gebruikgemaakt van voorleessoftware.

Qua vormgeving zit Taalzee ook aantrekkelijk in elkaar: het speelt zich onder water af en iedere vis staat voor een taalvaardigheid en een bijhorend taalspel. Als de leerling voldoende oefent, zijn de vissen gezond en zwemmen ze op de voorgrond. Wanneer de leerling minder regelmatig oefent, zwemmen zijn vissen steeds verder de zee in en kunnen ze zelfs ziek worden. Nieuwe vissen verschijnen automatisch in de zee als de leerling meer oefent. Met het spelen van de taalspelletjes verdient de leerling muntjes die kunnen worden ingeruild voor prijzen in de eigen schatkist. De grootte van de vissen, de muntjes en de schatkist zijn een beloning voor het oefenen en geven de leerling inzicht in eigen ontwikkeling en vooruitgang.

 

Conclusie

Taalzee maakt, net als ‘broer’ Rekentuin, gebruik van een innovatief adaptief systeem dat is ontwikkeld door de Universiteit van Amsterdam. Hoe meer scholen en leerlingen de taalopgaven binnen Taalzee maken, hoe preciezer, na elk beantwoorde opgave, automatisch het niveau van de oefenstof voor de leerling wordt aangepast. Taalzee is door deze adaptieve opzet geschikt voor alle leerlingen vanaf groep 4 basisonderwijs. Voor dyslectische leerlingen vind ik sommige oefeningen in Taalzee minder geschikt, omdat voldoende technische leesvaardigheid wordt gevraagd. Taalzee bevat een zeer grote variatie aan oefenstof [meer dan 20.000 opgaven], waardoor het programma zowel in het primair als in het voortgezet onderwijs ingezet kan worden. Net als in Rekentuin kunt u als leerkracht de taalontwikkeling van uw leerlingen en uw groep nauwgezet volgen. Binnen de volledig webgebaseerde omgeving van Taalzee kunnen leerlingen ook thuis verder oefenen. Oefenweb.nl heeft met de lancering van Taalzee weer een keur aan taaloefeningen voor het onderwijs opengesteld. Doe er uw voordeel ermee.

 

prijs:

•             onderstaande prijzen gelden voor afname van Rekentuin en Taalzee

•             licentieprijs afhankelijk van afname aantal licenties

•             voorbeeld € 25 per jaar voor 100 licenties: € 2,40 per leerling plus basisbedrag € 25

•             half- en tweejaarlijkse abonnementen zijn ook mogelijk, kijk op de website voor meer informatie

•             demo-account gratis

 

systeemeisen:

•             Pentium pc

•             Windows XP, Vista, 7 of Mac OSX

•             SVGA grafische kaart 1024 x 768

•             internetverbinding

•             minimaal Internet Explorer 7, Safari 3.2 of FireFox 3

•             Flash Player versie 9

•             Javascript ingeschakeld

•             geluidskaart

 

uitgever

oefenweb.nl [spin-off bedrijf van de Universiteit van Amsterdam]

www.taalzee.nl

www.oefenweb.nl

 

Uit: Vives 128

Auteur: Leen Shames

blog comments powered by Disqus