abonneren
article
Recensies

Rekentuin

Rekentuin is een nieuw online oefen- en volgsysteem voor het vakgebied rekenen gebaseerd op het ‘game & train, track & teach’ principe. De gedachte hierachter is dat kinderen middels het spelen van eduware [game] specifieke vaardigheden kunnen oefenen [train]. Door het registreren van antwoorden [track] die leerlingen geven is het mogelijk een beeld te krijgen van individuele- en groepsontwikkeling. Deze informatie kan door leraren gebruikt worden om feedback en instructie [teach] te geven op specifieke problemen. Het programma is ontwikkeld aan de vakgroep Psychologische Methodenleer van de Universiteit van Amsterdam. Rekentuin maakt gebruik van het zogenaamde ‘elo rating systeem’ afkomstig uit de schaakwereld. Op basis van uitslagen van onderlinge schaakpartijen wordt de vaardigheid ingeschaald en wordt een nieuw tegenstander gezocht. In de Rekentuin speelt de leerling als het ware een ‘partij‘ tegen de som. Bij winst [= het juiste antwoord] wordt een moeilijkere som en bij verlies [= een foutief antwoord] een iets makkelijkere som gepresenteerd. Zo wordt telkens het juist passend niveau van de rekensommen volgens een adaptief algoritme aangeboden. Niet alleen wordt rekening gehouden met het al dan niet correct beantwoorden, maar ook met de tijd die de leerling nodig had voor het oplossen van de som. Voor de hoofdreken domeinen optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen zijn inmiddels 12 verschillende spelletjes binnen het programma ontwikkeld. Alle antwoorden van een leerling worden in het programma geregistreerd en het resultaten overzicht biedt voor de leerkracht een gedetailleerde feedback over de vorderingen van de leerlingen. Meer dan 200 scholen werken inmiddels met de Rekentuin en landelijk worden dagelijks vele sommen gemaakt. Kortgeleden is de grens van 3 miljoen gemaakte sommen overschreden. Dit levert een rijk gevulde database op met rekenpresentaties van duizenden leerlingen van de deelnemende scholen. Deze gegevens worden gebruikt voor landelijk en internationaal wetenschappelijk onderzoek om bijvoorbeeld de rekenontwikkeling en typische rekenfouten die kinderen maken te destilleren. De makers hebben begin dit schooljaar ook een Engelstalige versie van het programma gelanceerd: Maths Garden. Oefenweb ontwikkelt op dit moment een Taaltuin waar voor het vakgebied spelling dezelfde adaptief algoritmische technieken worden toegepast. Ervaring Ik log als beheerder in op de website www.rekentuin.nl. Onder de knop Help zijn alle noodzakelijke handleidingen beschikbaar. Onder de knop Beheer maak ik leerlingen, groepen en docenten heel gemakkelijk aan. Rekentuin bevat 12 verschillende spelen die ik voor mijn hele school, maar ook voor afzonderlijke groepen of leerlingen kan toewijzen als oefenstof of bonusspel. Ook kan ik rekenonderdelen uitschakelen. Zo kan ik de beschikbaarheid van spelen zelf instellen. Iedere leerling heeft een basistuin tot zijn beschikking waarin per rekendomein een stekje geplant is. De plantjes gaan steeds hoger en mooier bloeien als regelmatig de rekenopgaven worden gemaakt. Als in de basistuin voldoende geoefend is, kan ook in de bonustuin gespeeld worden. Als een leerling lange tijd niet of onvoldoende heeft geoefend zullen de plantjes verdorren, zal een gieter geplaatst worden bij de verwaarloosde onderdelen en wordt de toegang tot de bonustuin weer afgesloten. De Rekentuin bevat twee type rekenspelletjes: oefeningen waarbij leerlingen uit zes antwoordopties het juiste getal moeten kiezen en spelletjes waarbij de leerling het antwoord zelf moet intypen op een rekenmachine. Weten de leerlingen echt niet hoe de som opgelost moet worden dan is de vraagtekenknop beschikbaar en wordt direct een volgende, iets makkelijkere som gepresenteerd. Als een leerling een oefening helemaal heeft afgemaakt wint hij munten waarmee prijzen in de prijzenkast gekocht kunnen worden. Ik merk bij mijn leerlingen dat dit onderdeel, evenals de groei en bloei van de planten, motiverend werkt. De onderdelen zijn functioneel vormgegeven waarbij toeters en bellen bewust achterwege zijn gelaten. De leerling heeft steeds twintig seconden de tijd om een som op te lossen. Alleen bij het onderdeel ‘Slowmix’ is deze tijd opgerekt tot veertig seconden, vooral bedoeld voor de zwakke rekenaars. Mijn leerlingen konden met bijna alle spelonderdelen direct zelfstandig aan het werk. Alleen de onderdelen waarbij logisch rekenkundig redeneren gevraagd wordt, zoals ‘Bloemencode’, ‘Balans’ en ‘Cijfers’ hadden bij aanvang wat toelichting nodig. Voor mij als leerkracht is met het gebruik van Rekentuin het nakijken van rekenschriftjes niet meer aan de orde; een heerlijk gevoel. Rekentuin analyseert en registreert voor mij alle gegeven antwoorden zowel op individueel als op groepsniveau. Na het bestuderen van de foutenanalyse kan ik voor enkele leerlingen in mijn groep gerichte instructie inzetten. Sommige leerling waren ook thuis nog verder aan het oefenen geslagen in de Rekentuin om de tuin nog meer op te fleuren, munten te verdienen en hun ‘prijzenkast’ te spekken. Het voordeel van een volledig webbased oefen- en volgsysteem bewijst zichzelf hiermee. Conclusie Rekentuin is een webbased programma om de hoofdrekenvaardigheid van leerlingen te vergroten, maar vooral om de leerkracht veel werk uit handen te nemen. Door het gebruik van een goed doordacht adaptief algoritme zet de Rekentuin steeds de juiste oefenstof voor de leerling klaar. De antwoorden van de leerling worden automatisch geanalyseerd en teruggekoppeld naar de leerkracht in de vorm van foutenanalyses, ontwikkelcurven en andere statistieken. Het tijdrovende nakijken van sommen in schriftjes en het zelf moeten analyseren van de rekenfouten kan met het gebruik van de Rekentuin definitief verleden tijd zijn. De leerkracht kan zich zo volledig richten op het geven van juiste rekeninstructie en feedback voor leerlingen uit zijn groep die dit echt nodig hebben. De Rekentuin ziet er zowel voor de leerling als de leerkracht aantrekkelijk uit en is eenvoudig in het gebruik. De online flash- versie werkt probleemloos. Ik voorzie wel dat de tuinomgeving op den duur wat saai kan worden voor de leerling. Variatie in de oefenomgeving is daarom aan te raden. Verheugd ben ik over het feit dat de makers blijven sleutelen aan het programma. Plannen zijn er om de foutenanalyses direct te gaan verbinden met gestructureerde feedback in de vorm van online rekeninstructievideo’s. Ook liggen er plannen om de Rekentuin als app beschikbaar te maken voor gebruik op de iPad. De moeilijkheidsgraad van de sommen is meer dan dekkend voor de hele basisschool, maar ook in het vo of mbo kan de Rekentuin worden ingezet om rekenvaardigheden te onderhouden en trainen. De ‘strijd tegen de sommen’ kan ook door deze doelgroep gestreden worden, alleen zal dan de voor deze leeftijd wat truttige tuinomgeving vervangen moeten worden. Als suggestie aan de makers geef ik de titel ‘Rekenliefde’ mee. Bloemen worden vervangen door bloeiende ‘liefdeshartjes’ en de gieters voor ‘relatietherapeuten’. Het is maar een idee. Oefenweb werkt momenteel aan een spellingequivalent van de Rekentuin. De adaptieve algoritmische techniek is immers bruikbaar voor alle vakgebieden waar veel moet worden geoefend. Ik zie nu al uit naar deze Taaltuin. Wilt u zelf de Rekentuin uitproberen, vraag dan een demo-account aan via de website. Uitgever Oefenweb [spin-off bedrijf van de Universiteit van Amsterdam] Prijs -€ 2,40 per leerling per jaar en eenmalig € 20 administratiekosten -Demo- account gratis Systeemeisen -Pentium pc -Windows XP, Vista, 7 of Mac OSX -SVGA grafische kaart 1024 x 768 -Internetverbinding -Explorer 7, Safari 3.2 of FireFox 3 -Flash Player versie 9 -Javascript ingeschakeld www.rekentuin.nl www.oefenweb.nl www.mathsgarden.com Uit: Vives 114 (april) tekst: leen shames
blog comments powered by Disqus