abonneren
article
Nieuws

VO-content presenteert open digitaal leermateriaal van de toekomst

Vandaag presenteert Stichting VO-content op het Haagse Hofstad Lyceum de eerste 26 Stercollecties. Dit open digitale leermateriaal kan traditionele leer- en werkboeken in het voortgezet onderwijs vervangen of aanvullen. Docenten kunnen de Stercollecties in Wikiwijs, het platform voor (open) digitaal leermateriaal, naar eigen inzicht aanpassen en combineren met ander leermateriaal. VO-content voorziet daarmee in de groeiende behoefte van docenten om flexibel in te kunnen spelen op verschillen tussen leerlingen. 

 

Bezuiniging opvangen

In 2014 krijgen scholen te maken met een bezuiniging op het leermiddelenbudget van 30 miljoen euro.Door Stercollecties te gebruiken, kunnen scholen deze bezuiniging opvangen. Naast ondersteuning van docenten bij het gebruik van de Stercollecties, biedt VO-content scholen ook ondersteuning bij leermiddelenbeleid en de inzet van ICT.

 

De VO-raad heeft Stichting VO-content in 2011 opgericht om het onderwijsrendement te verhogen en de kosten van leermaterialen beheersbaar te houden. Voorzitter van de VO-raad Sjoerd Slagter is enthousiast over de Stercollecties. Volgens hem voorzien de nieuwe lespakketten in een grote behoefte van scholen:

 

“Leren en lesgeven wordt interactiever en actueler, dat is zowel voor de leerling als de docent motiverend. Voor 7 euro per leerling per jaar hebben scholen veel en kwalitatief uitstekend leermateriaal dat jaarlijks geactualiseerd en aangevuld wordt. De kracht van de Stercollecties is dat het start bij de docent: zij weten wat de leerling nodig heeft: welk leermateriaal, welk tempo, welk niveau.”

 

Stercollecties in Wikiwijs

De Stercollecties voldoen aan de wettelijk vastgestelde leerdoelen (kerndoelen en eindtermen) en zijn geordend in leerlijnen per vak, leerjaar en niveau. Een leerlijn biedt een gestructureerd overzicht van onderwerpen met oefeningen, opdrachten en leerstof voor een heel leerjaar. De leerlijnen staan in Wikiwijs, het platform voor het zoeken, maken en delen van (open) digitaal leermateriaal. Docenten kunnen de Stercollecties in Wikiwijs aanpassen en aanvullen met eigen materiaal. Stercollecties zijn voorzien van een kwaliteitskeurmerk dat is ontwikkeld door SLO, het nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling. De 26 Stercollecties zijn te vinden op: stercollecties.wikiwijs.nl

 

Stichting

Al meer dan 200 scholen met in totaal ruim 235.000 leerlingen participeren in Stichting VO-content. Deze scholen financieren de verdere ontwikkeling van de Stercollecties voor alle leerjaren op alle niveaus. Hoe meer scholen deelnemen, hoe meer Stercollecties ontwikkeld worden voor alle vakken, leerjaren en niveaus.

blog comments powered by Disqus