abonneren
article
Nieuws

Rebo stopt 4,6 miljoen 'dood geld' in extra onderzoekers en onderwijsinnovatie

Voor 2020 moet de faculteit Recht, Economie, Bestuur & Organisatie van Universiteit Utrecht 4,6 miljoen euro hebben uitgegeven. Hiervan wil Rebo jonge onderzoekers aannemen, het onderwijs innoveren en de werkdruk verlichten. Niet zo ingewikkeld zou je zeggen, maar de faculteitsraad moest hierover lang nadenken alvorens akkoord te gaan.

Het gaat om dood geld om mooie dingen mee te doen, zegt decaan Janneke Plantenga over de miljoenen. Het 'dode' geld is op verschillende plekken in de organisatie opgespaard en voornamelijk opgebracht door het onderzoek. Het geld is boven water gekomen nadat het Rebo-bestuur dieper in de financiën van de faculteit is gedoken naar aanleiding van verscherpt universitair beleid, legt Rebo-directeur Martine Verbeek uit.

Dit nieuwe universitaire beleid gaat over geld dat is verdiend door onderzoek dat is gefinancierd uit tweede- of derde geldstroom. Tweede geldstroom is geld van beurzenverstrekkers als onderzoeksfinancier NWO of Europa en derde geldstroom is afkomstig van bedrijven, stichtingen of organisaties voor onderzoek in opdracht. Tot nog toe had de faculteit geen regels over de besteding van geld dat na onderzoek over is. Zowel het bestuur als de raadsleden zijn verbaasd dat er zoveel geld is verdiend.

Dit spaargeld zorgde wel voor een luxeprobleem voor de faculteit, want de algemene reserves liepen daarmee eind 2017 op tot een bedrag van 6,2 miljoen euro. Dat stijgt uit boven de 12,5 procent van de totale omzet van de faculteit. Volgens een universitaire afspraak moet dit teveel worden gestort in de pot woonlasten. Omdat het extra geld boven water is gekomen nadat het College van Bestuur de regels heeft aangescherpt, heeft het universiteitsbestuur toestemming gegeven om het teveel weer terug te stoppen in de faculteit. Voorwaarde is onder meer wel dat het geld voor 1 januari 2020 moet zijn besteed.

Lees hier meer

blog comments powered by Disqus