abonneren
article
Nieuws

Ouderportaal bevordert betrokkenheid ouders

Onderzoek onder ouders van basisschoolkinderen toont aan dat door gebruik van het Ouderportaal, 79% van de ouders zich meer betrokken voelt bij de ontwikkelingen van hun kind. Het Ouderportaal – een applicatie van leerlingcommunicatiesysteem digiDUIF – is voor 92% van de ondervraagden een waardevolle aanvulling op het traditionele rapport. In juli 2011 is onder 223 ouders onderzoek gedaan naar de effecten van het gebruik van de applicatie Ouderportaal bij 6 scholen. Ouderportaal is een applicatie van het communicatiesysteem digiDUIF en biedt de ouders de mogelijkheid direct in het leerlingvolgsysteem te zien hoe de ontwikkeling van hun kind verloopt. Educatief partner Na een half jaar gebruik van Ouderportaal blijkt dat ouders zich als educatief partner meer betrokken voelen bij de ontwikkelingen van hun kind. Deze toegenomen betrokkenheid blijkt bovendien een effectief middel te zijn om de leeropbrengsten van de school te vergroten. Reden: ouders en leerkrachten kunnen, door deze ‘kijkfunctie’ in het leerlingvolgsysteem, direct met elkaar communiceren en de leerling passend onderwijs bieden. Ook in de onlangs gehouden ‘Avond van het onderwijs’ blijkt het belang en de behoefte van de betrokkenheid van ouders. Uit vele onderzoeken blijkt de directe relatie tussen mate van betrokkenheid en de schoolresultaten van kinderen. Daarom pleit hoogleraar Pedagogiek Micha_de_Winter in deze uitzending er ook voor dat er een intensievere samenwerking tussen ouders en leerkrachten. Persoonlijk contact Algemene indruk van de ouders is samen te vatten als “met digiDUIF en Ouderportaal hebben we een compleet overzicht van de ontwikkelingen van ons kind. Het is een tweerichtingsverkeer geworden waarbij wij goed geïnformeerd zijn en bijvoorbeeld ook zelf een 10-minuten gesprek kunnen inplannen. We voelen ons met Ouderportaal veel meer betrokken bij de ontwikkelingen op school en de schoolprestaties.“ Het persoonlijk contact tussen school, kind en ouder wordt versterkt door het gebruik van Ouderportaal. Willem Veldt directeur Zonnewijzer “We kunnen nu heel gericht aandacht aan kinderen besteden als we in de grafieken zien wanneer deze niet naar verwachting presteren. Het persoonlijk contact tussen ouders, leerkrachten en kinderen wordt intenser en effectiever. Als school ervaren we direct de meerwaarde.”
blog comments powered by Disqus