abonneren
article
Nieuws

CvTE geeft opheldering over digitale examens

In haar blog Mag ik het eindexamen bespreken? Nee, dat is geheim (www.nrc.nl, 15 mei 2017) doet mevrouw Den Heijer een aantal uitspraken over digitale centrale examens (CE’s) in de beroepsgerichte leerwegen (vmbo bb en vmbo kb) die niet juist zijn. Een aantal onderwerpen en vragen over de digitale examens licht het CvTE daarom hieronder toe. Dat meldt het CvTE op de Nationale Onderwijsgids.

Op de vraag waarom er digitale CE’s zijn in vmbo bb en kb zegt het CvTE dat digitaal examineren geen doel op zich is. Bij vmbo bb en kb gaat het om flexibilisering, waardoor scholen zelf de afnametijdstippen kunnen bepalen. Dat zorgt voor meer ruimte voor maatwerk voor leerlingen. Daarom kiezen veel scholen vmbo bb (circa 98 procent) en vmbo kb (circa 85 procent) voor digitale CE’s.

Docenten mogen tijdens de afnameperiode alleen over de opgaven discussiëren tijdens een besloten bijeenkomst of één op één. Docenten kijken zelf de antwoorden op de open vragen van hun leerlingen na. De gesloten vragen worden automatisch gescoord, maar de docent kan controleren of de programmatuur een goed antwoord met het juiste aantal scorepunten honoreert. Docenten hebben dus volledige inzage. Toch ziet het CvTE graag dat docenten al tijdens de afnameperiode kunnen discussiëren over opgaven uit de digitale CE’s. Daarom wordt er volgend jaar gestart met besloten en beveiligde forums waarin dit mogelijk is.

Iedere docent die de regelgeving overtreedt wat betreft klachten kan daarop door de Inspectie van Onderwijs worden aangesproken. Tijdens de afnameperiode kan iedere docent een eventuele fout melden bij het Examenloket. Pas na de examenperiode kan er publiekelijk worden gesproken over het digitale CE.

Het CvTE zegt tot slot niet af te willen van papieren CE’s. Wat goed en passend is, moet worden behouden. Maar wat goed is voor vmbo bb is niet hetzelfde als wat goed is voor vwo. Door samen met de scholen specifiek te kijken naar vmbo bb en -kb is het landschap van de centrale examens inmiddels rijker dan alleen de papieren CE’s. Of de flexibele en digitale CE’s in vmbo bb en  kb een regulier onderdeel van ons examensysteem worden, is aan de Tweede Kamer. Wat de scholen voor hun eigen bb- en kb-leerlingen willen is wel duidelijk, als je kijkt naar het hoge percentage scholen dat digitale CE’s prefereert boven papieren CE’s.

blog comments powered by Disqus