abonneren
article

Triomf der onderwijzenden

Op 15 maart zijn de Tweede Kamerverkiezingen geweest. Met grote meerderheid is de nieuwe minister van Onderwijs gekozen. Hij belooft het onderwijs terug te geven aan het onderwijs. In onderwijs 2032 zullen ministers, ambtenaren en schnabbelende commissieleden niet langer de dienst uitmaken. Voortaan bepaalt het onderwijs zelf de koers. Het eerste decreet daartoe zal een dezer dagen volgen.

Dit is de integrale inaugurale rede van onze nieuwe minister van Onderwijs.

Wij, de hoeders van het onderwijs, zijn nu bij elkaar in een grote nationale inspanning om ons land weer op te bouwen en de belofte aan het gehele volk te herstellen. Met elkaar zullen we de koers van het onderwijs bepalen voor vele jaren. We zullen uitdagingen tegenkomen, we zullen worden geconfronteerd met moeilijkheden, maar we zullen de klus klaren.
Elke vier jaar komen we samen op deze trappen van Huis ten Bosch om de machtsoverdracht netjes en vredig te laten verlopen en we zijn onze voorgangers dankbaar voor hun hulp tijdens de overdracht. Ze waren geweldig. Dank u.
De ceremonie van vandaag heeft een zeer speciale betekenis, omdat we vandaag niet alleen de macht overdragen van de ene minister naar de andere en van de ene partij naar de andere, maar we dragen de macht over van Den Haag naar het onderwijsveld. Wat er écht toe doet is niet welke partij ons ministerie bestuurt, maar of ons ministerie wordt bestuurd door het volk. 15 maart 2017 zal worden herinnerd als de dag dat het onderwijs weer de machthebber van dit ministerie werd. De vergeten mannen en vrouwen van het onderwijs zullen niet langer vergeten worden.
Veel te lang heeft een kleine groep mensen in de residentie de voordelen geplukt van de macht en de politieke spelletjes, terwijl leerlingen en leraren de lasten droegen. Den Haag bloeide terwijl het volk niet deelde in hun successen. Politieke sterren rezen en scholen gingen ten onder. Het establishment beschermde wél zichzelf, maar niet de zwakke leerlingen in dit land. Hun overwinningen zijn niet jullie overwinningen geweest. Hun triomfen waren niet jullie triomfen. Alle veranderingen starten hier en nu, omdat dit jullie moment is. Dit is jullie feest. Dit is jullie onderwijs.
Het middelpunt van deze beweging is een cruciale overtuiging dat een minister zijn functie rechtvaardigt door zijn scholen te dienen en dat de toekomst van het land wordt bepaald door de kinderen de nu onderwijs krijgen. De ambtseed die ik vandaag afleg is een eed van trouw aan het onderwijs. Tientallen jaren hebben we toegestaan dat het onderwijs elk jaar anders moest worden, zogenaamd beter. Dat is voorbij.
Vandaag zijn we hier samen om een nieuw decreet uit te vaardigen, dat gehoord wordt in elk dorp, in elke stad, in elk onderwijscentrum. Vanaf deze dag zal een nieuwe visie dit land regeren. Vanaf deze dag zal het uitsluitend klinken: Het Onderwijs op de eerste plaats, HET ONDERWIJS op de eerste plaats, HET ONDERWIJS OP DE EERSTE PLAATS!
Ik zal voor jullie vechten met elke ademteug in mijn lichaam en ik zal jullie nooit laten vallen. We zullen banen terugbrengen. We zullen onze kennis terugbrengen. En we zullen onze dromen terugbrengen. We hanteren twee eenvoudige uitgangspunten: volg Nederlands onderwijs, doe Nederlandse examens. Dat staat voor kwaliteit en eigenheid.
Ten slotte moeten we groot denken en nog groter dromen. In het onderwijs begrijpen we dat een land alleen lang leeft als het idealen nastreeft. We zullen niet langer politici accepteren die praten zonder actie en voortdurend klagen, zonder iets hieraan te doen.
Of een kind is geboren in de uithoeken van Almere of op de verzakkende vlakten van Groningen. Ze kijken naar dezelfde nachtelijke hemel, ze zullen dezelfde dromen hebben en laten uitkomen.
Dus aan alle onderwijzenden in elke stad dichtbij en ver weg, klein of groot, van dijk tot duin, van Wad tot Deltawerken, hoor deze woorden: Jullie Zullen Nooit Meer Worden Genegeerd.
Jullie stem, jullie hoop en jullie dromen zullen de onderwijsdoelen bepalen. Samen zullen we het onderwijs weer sterk maken. We zullen het onderwijs weer rijk maken. We zullen het onderwijs weer trots maken. We zullen het onderwijs weer veilig maken. En ja, samen zullen we het onderwijs weer groot maken.

Dank u.

blog comments powered by Disqus