abonneren
article

Ga op zoek naar zo’n ‘digitale collega’ en haal hem in jouw klas.

Als leerkracht in het basisonderwijs heb ik midden jaren ’90 het softwarebedrijf AmbraSoft opgericht. Bij AmbraSoft maakten we programma’s voor rekenen en taal. Deze software wordt momenteel nog steeds op meer dan 5.000 scholen gebruikt. Tegenwoordig help ik uitgeverijen met het verbeteren van hun digitale producten. Zo ben ik momenteel verantwoordelijk voor de educatieve Trainers en Toetsers die je tegenkomt bij Gynzy Kids. Daarnaast heb ik met twee collega’s een online platform voor creatieve en culturele videoworkshops opgericht onder de naam Team Talento.

Niet alleen maar rekenen en taal

In de dagelijkse onderwijspraktijk zal de meeste aandacht en zorg uitgaan naar rekenen, taal en lezen. Daar ben je dan ook goed in; je hebt de beschikking over goede methodes, over extra software en je eigen kennis en kunde op dit gebied zal tiptop in orde zijn. Maar je wilt ook graag de creatieve en culturele kanten van je leerlingen ontwikkelen. Je hebt wellicht niet de tijd, de passie of het talent om je leerlingen daar echt voor te inspireren. Hulp komt uit de hoek van de vakleerkracht [veelal voor muziek] en van de ICC’er van jouw school. Maar is dit voldoende? Kan je op deze manier het cultuuronderwijs voldoende integreren in je jaarrooster?

Cultuuronderwijs

Kinderen die cultuuronderwijs krijgen, leren creatief om te gaan met beeld, geluid, tekst en beweging. Tijdens culturele activiteiten worden creatieve vaardigheden en talenten van kinderen aangesproken. Deze vaardigheden zijn onontbeerlijk in onze huidige samenleving. Dat is goed toepasbaar bij werkvormen die je nu al gebruikt in de klas, zoals dans, muziek, creatief taal en beeldende kunst. Leerlingen geven hier concreet vorm aan door het uitvoeren van een dans, het maken van een poster of een tekening, het schrijven van een verhaal of gedicht en door het uitvoeren van een theaterstuk. Allemaal activiteiten die vallen onder het leergebied ‘kunstzinnige oriëntatie’. Cultuuronderwijs zorgt ervoor dat kinderen zich ook op andere leergebieden kunnen ontwikkelen.

Je kunt wel wat hulp gebruiken!

Laten we eens een ideale situatie schetsen; je hebt ruim voldoende tijd om gevarieerd bezig te zijn met cultuuronderwijs. Je kunt terugvallen op vakleerkrachten als het je bij bepaalde vakken aan kennis en kunde ontbreekt. Je ICC-collega is bevlogen genoeg om kunstenaars, muzikanten en artiesten in school te halen voor boeiende workshops. En je gaat zelfs regelmatig met jouw groep naar voorstellingen en exposities.

Dat klinkt mooi, maar de kans is groot dat dit scenario op jouw school niet [of slechts beperkt] van toepassing is. Dan zal je toch het meeste zelf moeten doen, waarbij je wellicht al snel tegen grenzen aanloopt. Je kunt dan wel wat hulp gebruiken. Ict kan daarbij echt een uitkomst bieden!

Een digitale collega in de klas

Op het internet vind je talloze aanbieders van digitaal cultureel materiaal. Vooral via Google of Youtube kun je complete lessen vinden van culturele professionals die via jouw digibord aan de leerlingen het een en ander kunnen uitleggen en voor kunnen doen. Het voordeel van zo’n ‘digitale collega’ is dat jij bepaalt wanneer deze collega [digitaal] les komt geven. De leerlingen kunnen de les naderhand zelfstandig nog eens terugzien op de computer of op een tablet. De uitwerking van de les [een tekening, een muziekstuk of een dansje] kan ook plaatsvinden op een moment dat het jou schikt.

Hoe waarborg je de kwaliteit?

Als je op internet zoekt naar leuke materialen, zul je merken dat de lessen die je via Google of YouTube vindt vaak zeer wisselend van kwaliteit en toepasbaarheid zijn. Het is dan ook goed dat er websites zijn die voor jou al een selectie aan bruikbaar materiaal rondom cultuuronderwijs hebben gemaakt. Een goed voorbeeld van zo’n website is schoolbordportaal.nl, waar je veel digitale lessen vindt, die handig zijn ingedeeld in categorieën. Kijk daar eens rond en maak gebruik van het ruime aanbod.

Wat wij bij Team Talento en wat andere aanbieders van goede digitale lessen doen, is het bij elkaar zoeken van echte vakmensen, experts binnen hun vakgebied, die met plezier, enthousiasme en gedrevenheid hun kennis willen overdragen aan jouw leerlingen. Zo ontstaat er een team van digitale collega’s, die altijd voor jou klaar staan. Deze collega’s geven ook nog eens perfect les, omdat ze zich compleet hebben kunnen focussen op hun educatieve taak! Ga dus op zoek naar zo’n ‘collega’ en haal hem in jouw klas.

Jouw team

Sta je voor de klas, dan is het toch geweldig om een grote groep digitale collega’s om je heen verzameld te hebben? Enthousiaste vakmensen die voor je klaar staan om je op het gebied van cultuuronderwijs te helpen, bij de vakgebieden waar je steun kan gebruiken! Je kunt je dan volledig focussen op de vakgebieden waar je zelf goed in bent [zoals rekenen en taal]. Cultuuronderwijs pak je dan aan met deze digitale collega’s. Met hun hulp en de inzet van ict geef je dan een eigentijdse invulling aan cultuureducatie.

Talentontwikkeling

Een breed aanbod van cultuuronderwijs zorgt er voor dat leerlingen hun talenten kunnen ontwikkelen. Waar ben je goed in? Wat heeft jouw interesse? Vaak weet een kind dat niet goed, maar komt het gaandeweg tot de ontdekking dat iets zijn of haar belangstelling heeft. Cultuuronderwijs moet dan ook laagdrempelig zijn; alle leerlingen moeten er aan mee kunnen en willen doen en de talentvolle leerling moet de mogelijkheid krijgen door te groeien. Met mijn nieuwe project wil ik jou dan ook graag helpen met het zoeken naar en het ontwikkelen van de talenten van jouw leerlingen. In de komende nummers van Vives wil ik je dan ook graag verder bijpraten over de mogelijkheden van de digitale collega’s in jouw klas!

blog comments powered by Disqus