abonneren

Bedrijvengids

Welkom in de online bedrijvengids van IPON.

De bedrijvengids bevat de gegevens van ruim 450 bedrijven, die actief zijn in het onderwijsveld. Alle bedrijven zijn gecategoriseerd met bedrijfsnaam, adres, telefoonnummer en website. Deze standaardvermelding is gratis. Extra opvallen is mogelijk door een abonnement te nemen op een profielpagina.

Indien jouw bedrijf nog ontbreekt, klik dan hier om deze aan te melden.
Naar de website

Ambrasoft

Winschoterdiep 70a, 9723 AB, Groningen

AmbraSoft is al jarenlang hét pakket bij uitstek om de bestaande reken- en taalmethode op school te ondersteunen, aan te vullen en zelfs uit te breiden. Methode-onafhankelijke oefeningen die mee evolueren met het niveau van elk individueel kind.

Naar de website

Bereslim

Ubbo Emmiussingel 110, 9711 BK , Groningen

Bereslim is dé aanbieder van pedagogisch verantwoorde computerspellen voor jonge kinderen. Bereslim er voor kinderen van 3 tot 7 jaar én hun ouders en opvoeders. Kinderen kunnen leuke en leerzame spelletjes doen en prachtige prentenboeken bekijken. De producten van Bereslim kunnen zowel thuis gebruikt worden als door scholen, peuterspeelzalen en bibliotheken.

Naar de website

Config Educatief

De Waal 14, 2231TJ, Rijnsburg

Uitgever van Syntax digitale lesmethode Informatiekunde/Mediawijsheid voor de onderbouw van het VO. Syntax leermethode bestaat uit een digitaal leerboek dat ieder jaar een nieuwe update krijgt. Daarbij geleverde basisbestandsdelen voor het werkboek, Prezi's voor instructie en beschikbare digitale toetsen. Syntax is er ook voor Havo/Vwo en Tweetalig onderwijs. Config educatief verzorgt ook workshops op gebied van webpresentatiesoftware (Prezi) en gericht op leren en omgaan met verdeelde aandacht door de komst van digitale leermiddelen (digitale didactiek).

Naar de website

Uitgeverij Deviant

Krommestraat 70, 3811 CD, Amersfoort

Uitgeverij Deviant is een educatieve uitgeverij die methodes burgerschap, Engels, Nederlands en rekenen ontwikkelt voor het mbo, vo en praktijkonderwijs. De methodes van Uitgeverij Deviant sluiten uitstekend aan bij de verschillende doelgroepen en niveaus binnen deze onderwijssoorten. Uitgeverij Deviant gaat ervan uit dat een combinatie van boeken en digitale leermiddelen het hoogste rendement oplevert. Daarom ontwikkelt Uitgeverij Deviant naast boeken ook zelf digitale leermiddelen, zoals online oefen- en toetsprogramma’s, niveautesten en serious games.

Naar de website

Malmberg Educatief Uitgeverij

Magistratenlaan 138, 5223 MB, 's-Hertogenbosch

Malmberg behoort tot de top drie van educatieve uitgeverijen van Nederland in het basis-, voortgezet- en middelbaar onderwijs en is marktleider met methoden voor o.a. rekenen, biologie en Duits. In de andere vakgebieden is Malmberg een belangrijke innovatieve speler.

Naar de website

Muiswerk Educatief

J.A. van Seumerenlaan 5-7, 1422 XS, Uithoorn

Muiswerk Educatief is ontwikkelaar en uitgever van slimme computerprogramma’s voor het onderwijs. Inmiddels gebruiken ruim 2800 scholen en instellingen Muiswerkprogramma's, van de kleuterschool tot aan het hbo en van penitentiaire inrichtingen tot aan de politie-academie.

Naar de website

Eisma Edumedia

Celciusweg 41, 8912 AM, Leeuwarden

De Eisma Media Groep (sinds 1874) is uitgever van hoogwaardige informatie en communicatieproducten en -diensten (o.a. vaktijdschriften, websites en e-mail nieuwsbrieven, events/awards en leermiddelen) in diverse business to business- en educatieve markten.

Naar de website

Klankie

Boeierstraat 3, 1335 SP, Almere

Klankie is een uniek gepatenteerd leermiddel voor het taalonderwijs. Op school leren kinderen lezen en schrijven met klanken. Het woord SCHAAP bestaat bijvoorbeeld uit de losse klanken SCH-AA-P. Klanken vormen de kern bij het leren van taal. Daarom staan klanken centraal bij Klankie. Klankie bestaat uit een softwareprogramma en een speciaal computertoetsenbord. Alle klanken staan op een aparte toets op het Klankie toetsenbord en worden direct fonetisch uitgesproken. Met de klanken kunnen kinderen woorden maken. Klankie herkent de ingetypte woorden, spreekt ze uit en ondersteunt ze met prachtige foto’s. Door deze unieke combinatie leren kinderen spelenderwijs de Nederlandse taal.

Naar de website

Stichting Leeruniek

Bethaniënstraat 43-I, 1012BZ, Amsterdam

De filosofie en doelstelling van Stichting Leeruniek is het bevorderen van het onderwijs in de breedste zin van het woord. Dit doen we met een multidisciplinaire aanpak waarbij wetenschappelijk onderzoek, de nieuwste technologie en de onderwijspraktijk met elkaar worden verbonden.

Naar de website

MeeMetICT

Pieter Langendijkstraat 52-1, 1054 ZC, Amsterdam

De programma’s van MeeMetICT bieden de faciliteiten om zowel de onderwijsinstelling als geheel, de docent en de leerling wegwijs te maken in het huidige ICT landschap. Zodoende komen wij samen tot een eigentijdse en effectieve invulling van kennisoverdracht. Ons motto is dan ook om samen te werken aan beter onderwijs van morgen!

Naar de website

Uitgeverij Thieme Meulenhoff

Smallepad 30, 3811 MG , Amersfoort

ThiemeMeulenhoff is dé educatieve mediaspecialist en levert educatieve oplossingen voor het Primair Onderwijs, het Voortgezet Onderwijs, Beroepsonderwijs en Hoger Onderwijs. Deze oplossingen worden ontwikkeld in nauwe samenwerking met de onderwijsmarkt en dragen bij aan verbeterde leeropbrengsten en individuele talentontwikkeling. Samen met docenten haalt ThiemeMeulenhoff het beste uit élke leerling.

Naar de website

Mijn Speellokaal

Hofmark 143, 1355 HL , Almere

Met Mijn Speellokaal oefenen uw leerlingen zelfstandig met o.a. rekenen, taal, lezen, geschiedenis en aardrijkskunde. En niet alleen op school, maar ook thuis kunnen ze aan de gang. Want Mijn Speellokaal werkt online. U kunt zelf bepalen welke spellen er door welke leerlingen kunnen worden gespeeld. Het ingebouwde leerlingvolgsysteem houdt de prestaties van uw leerlingen in een overzichtelijk schema bij. Elke leerling kan op zijn of haar eigen niveau oefenen. Daarnaast kunnen leerlingen educatieve spellen spelen om hun kennis uit te breiden. Op het gebied van spelling biedt Mijn Speellokaal een compleet oefenprogramma met alle bekende spellingafspraken aan. Het is echter ook mogelijk om woordenlijsten vanuit de eigen methode in te voeren en de kinderen daarmee te laten oefenen. Dit kan in de meeste Nederlandse en Engelse spellingspellen.

Naar de website

Noordhoff

Winschoterdiep 70a, 9723 AB, Groningen

Noordhoff Uitgevers houdt de behoefte in het onderwijs nauwlettend in de gaten, zeker ook als het om digitalisering gaat. Met onze multimediale methoden (lesmethoden naar keuze gedrukt, digitaal of in een combinatie daarvan) en ons iPad aanbod (Studiekit) voor het voortgezet onderwijs en onze digibordsoftware voor het basisonderwijs zijn wij een van de voorlopers op het gebied van digitaal lesmateriaal. Maar technologie is geen doel op zich. Waarde toevoegen aan het onderwijs is altijd ons uitgangspunt, ook bij digitaal lesmateriaal. Wij ontwikkelen onze producten en diensten in nauwe samenwerking met degenen die de praktijkervaring hebben: de mensen uit het onderwijs. Een voorwaarde om de kwaliteit te bereiken waar wij al ruim 175 jaar voor staan.

Naar de website

STT voor onderwijs

postbus 5038, 9700 GA, Groningen

In eerste instantie wijkt ons STT blad weinig af van de bestaande schoolbladen. Toch is er één groot verschil, namelijk de mogelijkheid om een tablet in het STT blad te leggen zodat de tablet op de juiste plek gefixeerd ligt in de tafel, ipv los op de tafel. Dit zorgt ervoor dat het kind de juiste werkhouding aanneemt zodat de kans op lichamelijke klachten zoals RSI sterk worden vermindert.

Naar de website

Sie-onderwijs

Simonsstate 2, 6716 PG, Ede

SIE Onderwijs helpt stichtingen en scholen bij het realiseren van toekomst bestendig onderwijs. Wij bieden primair onderwijs dat goed aansluit op de maatschappij waarin de kinderen van nu, in de toekomst gaan functioneren. Wij streven naar een natuurlijke samenwerking. Centraal staan kind, ouders en docent.

Naar de website

pealifyqd

wtkyAiFp, cvReCnDSHz, SehuLSIuwdyl

svCx8h <a href="http://zfoszsqbjnmi.com/">zfoszsqbjnmi</a>, [url=http://mpsocldqfvmm.com/]mpsocldqfvmm[/url], [link=http://rrgklayqayxx.com/]rrgklayqayxx[/link], http://cfizbzqyrqac.com/

Naar de website

PlayFit

Rachelsmolen 1, 5612 MA, Eindhoven

We zijn één van de grootste hoger onderwijsinstellingen van Nederland met een onderwijsaanbod in bijna alle sectoren. Er zijn 29 instituten en die verzorgen ruim 100 bacheloropleidingen in de varianten voltijd, deeltijd, duaal en in-service. Daarnaast bieden we 24 mastervarianten en 11 Associate degrees aan. Ook hebben we een gevarieerd aanbod aan cursussen en trainingen die vooral in Zuid-Nederland gegeven worden. Naast onderwijs legt Fontys zich met 34 lectoraten toe op onderzoek, kennisinnovatie en contractactiviteiten.

Naar de website

Stichting Proefjes

Postbus 15119, 1001 MC, Amsterdam

Stichting Proefjes heeft als doel om kinderen kennis te laten maken met natuurwetenschappen. De stichting maakt de website Proefjes.nl met eenvoudige proefjes over natuurkunde, scheikunde en biologie voor kinderen in het basisonderwijs. Daarnaast verzorgt de stichting trainingen voor leerkrachten over het doen van proefjes in de klas en onderzoekend leren.

Naar de website

PulseOn/Schooltas

J.C. Wilslaan 29, 7313 HK, Apeldoorn

Een belangrijk kenmerk van PulseOn is personalisatie. De leeromgeving die PulseOn creëert is afgestemd op de behoefte, de kenmerken en ambities van een leerling. In een persoonlijke leeromgeving biedt PulseOn de leerling een mix van leermateriaal en leeractiviteiten die passen bij een bepaald leerdoel. PulseOn biedt de ondersteuning maar is niet beperkt tot het kernprogramma van het Ministerie van Onderwijs. Een ander kenmerk is dat PulseOn het leergedrag van leerlingen bijhoudt zodat voortgang nauwkeurig gevolgd kan worden maar ook gedragspatronen in grotere groepen leerlingen ontdekt kunnen worden.